Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
På broen

Fargelitografi trykket i blått på tykt gulhvitt
Arket: 482x645 mm Motivet: 380x530 mm
papir med håndkolorering i grønt, gult og rosa
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet av kunstneren med blyant nede t.h.: Håndkolorert af EM.
1912-13
Sch. nr. 380. Woll nr. 416.

Vurdering
NOK 1 000 000–1 500 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 19:00

Tilslag NOK 7 500 000