Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett

Litografi trykket i svart på tynt Japanpapir
Arket: 588-590x398 mm Motivet: 462x320 mm
Sekundær signatur, utført av Pola Gauguin, med blyant nede t.h.: Edv Munch

1895
Sch. nr. 31. Woll nr. 37 III.

Vurdering
NOK 700 000–900 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 19:00

Tilslag NOK 760 000