Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Teaterprogram: John Gabriel Borkman

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt
Arket: 279-283x376-379 mm Motivet: 210x320 mm
papir
Dobbeltsignert i stenen: E. Munch

1897
Sch. nr. 171 a. Woll nr. 108 A.

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 19:00

Tilslag NOK 88 000