Auksjon mandag 24. november 2008 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Ingse Vibe

Radering trykket i brunt på tykt gulhvitt papir
Arket: 590x506 mm Motivet: 478x455 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1902
Sch. nr. 149. Woll nr. 193 b.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert mandag 24. november 2008 kl 19:00

Usolgt