Auksjon mandag 24. november 2008 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn

Radering trykket i svart på middels tykt
Arket: 628x449-451 mm Motivet: 363x269 mm
gulhvitt papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. Påtegnet av kunstneren på verso oppe på arket: "Krankes Mädchen Kaltes Nadel 1894".
1894
Sch. nr. 7. Woll nr. 7 VI C.

Vurdering
NOK 1 000 000–1 500 000

Auksjonert mandag 24. november 2008 kl 19:00

Tilslag NOK 1 000 000 med forbehold