Auksjon mandag 24. november 2008 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinne som tar linnetet på

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 500x341 mm Motivet: 282x185 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1896
Sch. nr. 45. Woll nr. 52 II B.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 24. november 2008 kl 19:00

Tilslag NOK 200 000 med forbehold