Auksjon mandag 1. desember 2008 kl 18:00
Hanno, Carl von(1901-1953)
Gutt i skog med tyrihjelm 1940-41

Olje på lerret
81x100
Signert og datert nede t.v.: Carl v. Hanno 40-41

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert mandag 1. desember 2008 kl 18:00

Usolgt