Auksjon mandag 1. desember 2008 kl 18:00
Hanno, Carl von(1901-1953)
Fra Hvasser

Olje på plate
37x46
Signert nede t.v.: Carl v Hanno

Påtegnet med tittel og datert 1943 på baksiden av platen, samt påtegnet: "Byttet til meg mot tobakk under krigen 1940-1945".

Utstilt:

Kunst for varer. (Byttehandelvirksomhet under krigen).

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert mandag 1. desember 2008 kl 18:00

Usolgt