Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00
Munthe, Gerhard(1849-1929)
Gullfuglene 1895

Akvarell på papir, lysmål
47x72
Signert og datert nede t.h.: G. Munthe. 1895.

Forlegg til billedvev. Kunstneren har skrevet utførlige anvisninger for veversken nede på arket. Proveniens: Augusta Christensen - G. Munthes veverske.

Vurdering
NOK 70 000–90 000

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Tilslag NOK 105 000

Både kritikerne Andreas Aubert og Jens Thiis kom allerede i 1893 til den oppfatning at Munthes eventyrakvareller burde veves. Munthe selv protesterte og hevdet at de var bilder av «symbolistisk» art og ikke tenkt for vev.

Imidlertid ønsket flere veversker å lage tepper etter hans bilder, og Augusta Christensen i Bergen var en av de første og beste. Det er en myte at Munthe hadde noe imot «vevende damer» og i tiden 1895-97 tegnet han 3 akvareller ment for vev. Av disse er «Gullfuglene» den første, og den er forsynt med hans egne kommentarer nederst. Han kom også til at noen av eventyrbildene fra 1893 kunne passe for vev.

Veverskene kjøpte akvarellene til full pris, laget arbeidstegninger og brukte akvarellene til å kontrollere fargene.

I 1898-1900 var Augusta Christensen leder for veveskolen ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondhjem. Der ble det laget en arbeidskopi av hennes akvarell fra 1895 og hun overdro rettighetene til museet da hun sluttet der (Museets forhandlingsprotokoll 16/5-1900). Flere tepper etter denne ble deretter vevet. Hennes eget teppe fra 1895 ble utstilt på Munthes separatutstilling på Vestlandske Kunstindustrimuseum i 1896.

Det finnes en akvarell til av motivet, datert 1899 og solgt til Den norske husflidsforening, Oslo. En rekke tepper etter denne ble vevet og blant annet utstilt på Verdensutstillingen i 1900 i Paris.

Motivet representerer en slags blanding av middelaldermyte og Maeterlinck-poesi, med en trollkjerring som slipper ut gullfugler fra et knytte for å lokke prinsessen og prinsen (eller prinsessens tjener) med seg ut i trollskogen.

Begge Munthe-akvareller har proveniens til Augusta Christensens familie. Hennes slektning Jacob Christensen, Bergen, har kommentert dette nærmere i et brev til Erling Hedels 3/4-1936 (Hedels-papirene, Norsk Folkemuseum).

Se også kat.nr. 27.

Vidar Poulsson

Takk til Mag.art. Vidar Poulsson for tekst til bildet.