Auksjon mandag 30. november 2009 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hagen

Radering trykket i brunt på tykt gulhvitt papir
Arket: 577x732 mm Motivet: 446-450x555-557 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1902 Fra Linde-mappen.
Sch. nr. 188. Woll nr. 220.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert mandag 30. november 2009 kl 19:00

Tilslag NOK 70 000