Auksjon mandag 30. november 2009 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med to hunder Truls og Fips III

Hektografi
Arket: 152-155x163 mm Motivet: 87x118 mm
Antagelig sekundær påtegnelse nede på arket: Fips, Truls og Edvard Munch - selvportrett.

1925-30
Woll Appendiks II Hektografier nr. 52.

Auksjonert mandag 30. november 2009 kl 19:00

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Tilslag NOK 15 000