Auksjon mandag 6. desember 2010 kl 19:00
Winge, Sigurd(1909-1970)
Stranden 1957

Radering, lysmål
39x81
Signert og datert nede t.h.: Sigurd Winge -57

Påtegnet nede t.v.: Tirée par l'artist.

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert mandag 6. desember 2010 kl 19:00

Tilslag NOK 13 000