Auksjon mandag 29. november 2010 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
To kvinneakter

Akvarell i blått, rødt, gult og grønt på tykt
507x647
beige papir Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Påtegnet med tittel på engelsk på lapp på baksiden: "Two Nudes".

Vurdering
NOK 2 500 000–3 000 000

Auksjonert mandag 29. november 2010 kl 19:00

Usolgt