Auksjon mandag 28. november 2011 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hammeren i Nordmarka 1882

Tusjlavering på papir, oppklebet på papp
120x195 mm
Signert, datert og stedsbestemt med penn nede t.h.: Hammeren i Nordmarka Edv. Munch 1882

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Auksjonert mandag 28. november 2011 kl 19:00

Tilslag NOK 135 000