Auksjon torsdag 7. juni 2012 kl 20:00
Werenskiold, Erik(1855-1938)
Trehodet troll og Slagbjørn

Penn på papir, oppklebet på papp
Troll: 6x8, Bjørn: 6,5x11,5
Troll: Signert og datert nede t.v.: EW. 1899. Bjørn: Signert og datert nede t.v.: EW- 1903

To pennetegninger i samme innramming. Påtegnet på baksiden av innrammingen: "Uh - uh!"

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert torsdag 7. juni 2012 kl 20:00

Tilslag NOK 40 000