Auksjon mandag 26. november 2012 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Trøst

Radering trykket i brunt på tykt beige papir
Arket: 428x548 mm Motivet: 208x309 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Woll 6.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 26. november 2012 kl 19:00

Tilslag NOK 240 000