Auksjon mandag 26. november 2012 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Piken ved vinduet

Radering trykket i brunt på middels tykt gulhvitt
Arket: 385-394x320 mm Motivet: 207x146mm
papir Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Woll 5 VI.

Vurdering
NOK 70 000–90 000

Auksjonert mandag 26. november 2012 kl 19:00

Tilslag NOK 140 000