Auksjon onsdag 5. juni 2013 kl 20:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Under åket og Selvmorderen

Radering trykket i svart på tykt beige papir
Arket: 384-392x566-569 mm Motivet: 238x335 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1896 / 1896
Woll 56 c I / 57 c I (samtrykk).

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert onsdag 5. juni 2013 kl 20:00

Usolgt