Auksjon torsdag 12. desember 2013 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Matrosbruden

Radering trykket i brunlig på middels tykt
Arket: 502x342 mm Motivet: 187x120 mm
gulhvitt papir Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1902
Woll 185 III.

Vurdering
NOK 30 000–50 000

Auksjonert torsdag 12. desember 2013 kl 15:00

Tilslag NOK 44 000