Auksjon onsdag 4. juni 2014 kl 20:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Brev fra Edvard Munch

Penn på konvolutt og brevark, henholdsvis
130x164 og 147x230 mm
Signert med penn på brevarket nede t.h.: Edv. Munch

Konvolutt og brevark er antagelig Bruno Cassirers. Konvolutten har trykk over tre linjer: "Bruno Cassirer/Berlin W./16, Derfflinger Strasse". Brevarket har trykk over tre linjer: "Mitteilung von Bruno Cassirer/Verlag Berlin W./Derfflingerstrasse 16". Skrevet med penn av kunstneren på konvolutten: "Til Formanden for Trykkeri" (understreket) "D" og "Den geografiske Opmaaling Kristiania". Skrevet med penn av kunstneren på brevarket: "Til Formanden for den geografiske Opmålings Trykkeri Kristiania Vil De være så snil at sende samtlige for meg opbevarede Kobberplader og Zinkplader til ovenanførte Adresse. Vil De være stå" (også) "så snil at indpakke Pladerne godt og sende Kassen med Efterkrav Cassirer betaler. Ærbødigs Edv. Munch". Konvolutten er poststemplet to steder på baksiden: "Kristiania Tur 1 -3.11.05". Begge deler, konvolutt og brevark, innrammet i én ramme. Munch-museet har ikke sett det før, forevist dem 09.04.2014.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:00

Tilslag NOK 13 000