Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del I

Auksjon onsdag 4. juni 2014 kl 20:30

Våre lokaler, Gamel logen

Eiebakke, August (1867-1938)
Kramkaren 1910

Olje på lerret
114x133
Signert og datert nede t.h.: A Eiebakke 1910

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:30

Vurdering
NOK 300 000

Usolgt

LITTERATUR: Gunnar Sørensen: ”Eiebakke, August”, Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 547-548.

Einar Bjorvand: August Eiebakke, Askim 1992.

August Eiebakke gjorde seg tidlig gjeldende med realistisk pregede folkelivs-skildringer fra østlands-området. Sørensen, s. 547.

Maleren var vokst opp på en liten gård i Askim i indre Østfold, og kjente dette bondemiljøet godt.

Eiebakke var elev av Kristian Zahrtmanns skole i København i 1892 og i 1898 og ble preget av det han lærte der. Han arbeidet nå i en stilsøkende, ny-romantisk form som minner mye om det hans danske kolleger og medelever dyrket.

Etter hvert vendte Eiebakke igjen tilbake til en mindre stilisert uttrykksform og malte landskaper, portretter og interiører med figurer. En friskere og mer frigjort bruk av de koloristiske virkemidler preger hans motiver etter århundreskiftet, slik det ble vanlig for flere i hans generasjon. Sørensen, s. 547.