Auksjon onsdag 4. juni 2014 kl 20:30
Thaulow, Frits(1847-1906)
Elvepram i fart

Olje på lerret
81x116
Signert nede t.v.: Frits Thaulow.

Vurdering
NOK 300 000

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:30

Tilslag NOK 225 000

LITTERATUR: Vidar Poulsson: «Thaulow, Johan Fredrik (Frits eller Fritz)», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, s. 196-203.

Knut Berg: «Naturalisme og nyromantikk 1870-1900», Norges malerkunst, 2. utgave, 2 bind, Oslo 2000, bind I, s. 351-501.

Frits Thaulow hører med blant realistene i norsk malerkunst. Christian Krohg ville at kunsten skulle ha en hensikt, at den skulle vise ut over seg selv, mens Thaulow var mer av den innstilling at kunsten var til for kunstens egen skyld, «l’art pour l’art». Det eneste han forlangte av kunsten var kvalitet. Thaulow oppholdt seg i lange perioder i utlandet, både under sin utdannelse og senere og her var en slik innstilling til kunsten utbredt.

Frits Thaulow mente i begynnelsen å gå inn for marinemaleriet. Han var elev av Gude i 1873 i Karlsruhe og fikk et godt grunnlag for sin kunst med Gudes, som det står hos Berg, nøkterne og realistiske natursans…. S. 394. I 1874 kom han første gang til Paris og var her om vinteren til 1879 i første omgang. Her oppdaget han friluftsmaleriet og gikk med begeistring inn for denne realistiske malemåten i sitt landskapsmaleri. Thaulow er blant de seks mest fremtredende malerne som var inspirert av fransk friluftsmaleri og som regnes blant gullaldermalerne i norsk kunsthistorie. De andre er Harriet Backer og Hans Heyerdahl som kom til Paris i 1878, Christian Skredsvig og Kitty Kielland som kom i 1879 og Erik Werenskiold og Christian Krohg som kom i 1881.

Frits Thaulow var en av de første norske kunstnerne som slo seg ned i hjemlandet i 1881. Her malte han hverdagslige motiver fra byen, som var umalerisk og uvanlig for et norsk publikum. Han eksellerte også med sine vinterbilder, hvor lysrefleksene fra sneflatene i hvitt, blått og rosa fanget hans interesse. Han vender etter hvert også tilbake til å male vann, stille rennende elver med brusninger og speilinger ble et yndlingsmotiv.

I 1892 besluttet han å reise fra Norge og bosatte seg i Frankrike. Han drev en utstrakt reisevirksomhet for å finne maleriske motiver. I flere perioder bodde han i Nord-Frankrike og var også sent i sin kunstneriske karriere på studieturer til Belgia og Nederland. Antagelig er dette maleriet malt på denne tiden. I sine sene bilder viste han en interesse for konstruksjon og orden, som det står i Norsk kunstnerleksikon, og en interesse for klar form synes å avtegne seg i et bilde som dette.