Auksjon onsdag 4. juni 2014 kl 20:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Hest og vogn på landevei

Olje på papir, oppklebet på plate
19x15
Signert nede t.v.: E. Munch

Fra 1880
Woll 9.

Vurdering
NOK 250 000–350 000

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:30

Tilslag NOK 250 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede Malerier, 4 bind, Oslo 2008, kat.nr. 9, avbildet bind 1, s. 52.

Det står en plakett på rammen på bildet med året 1881, men hos Woll dateres maleriet til 1880, da Edvard Munch var 17 år.

Det er ingen sikre holdepunkter for tidfesting av dette maleriet, men ut fra motiv og teknikk antas det å være malt høsten 1880. Woll, s. 52.

Edvard Munch bestemte seg i 1880 for å bli maler.

Allerede i sine tidlige malerier viser Munch en utpreget tegnebegavelse. I dette maleriet får han frem inntrykket av at hesten drives frem i friskt trav, selv om vi ser hesten nesten rett forfra, og forkortning er vanskelig å fremstille på en naturlig måte. Dette er et typisk maleri fra denne tiden, hvor Munch ofte malte fra sine turer i Christianias omegn.

Munch arbeider her med det nyeste nye for de norske kunstnerne, realismen.

Man skulle ut og finne hverdagslige motiver og male dem direkte, slik de fremsto for ens øyne. Det var ikke lenger de monumentale fjorder og fjell som lokket, nå kunne man finne sine motiver rett utenfor døren. En enkel landevei med en hest og en kjerre var like interessant og like verdig en kunstnerisk behandling som noe annet. Med denne holdningen til sitt motiv oppnådde realisten å få et øyeblikksbilde av virkeligheten. Det man malte skulle være sant og ekte, og det kunne det bli når man malte det man så der og da.

Også malemåten endret seg radikalt fra den atelierkunst som hadde vært toneangivende før. Nå skulle man la sollyset få innvirkning på fargene og kunstnerne brukte klarere farger som de satt på underlaget med kortere og grovere strøk. Akademimaleriets brunlig toner forsvant. Virkningen var at skillet mellom studie og ferdig maleri ble utvisket. Bildene skulle males mer skjødesløst, for det måtte males raskt hvis man skulle få med seg det vesentlige i et motiv som man sto overfor der og da. Penselstrøkene ble kortere og grovere, som gjør at utførelsen fikk noe umiddelbart og friskt over seg. Bildene skulle ikke lenger være bygget opp i et atelier etter studier som med beregnende effekt ga gjennomreflekterte komposisjoner i balanse og harmoni. Nå ville man heller med overraskende avskjæringer rykke nærmere inn på sitt motiv, sett tett på og formidlet umiddelbart.

Selv om det virker litt prøvende, har dette tidlige maleriet av Edvard Munch alle de anslagene som kjennetegner det som et radikalt, ytterst moderne, realistisk maleri.

Edvard Munch var i det pulserende unge kunstnermiljøet i Kristiania den gangen og sugde til seg kunnskap fra jevnaldrende og fra de eldre kunstnerne som kom hjemom etter sine utenlandsstudier. Christian Krohg, som en av de ledende realistene, var i Kristiania fra 1879, da han kom hjem fra studier i Berlin, til 1881, da han for en tid reiste til Paris. Selv om Edvard Munch selv i ettertid hevdet at Krohg ikke hadde hatt så stor betydning for hans utvikling, er det ingen tvil om at Krohg hadde mye å si for den unge Edvard Munch.