Auksjon onsdag 4. juni 2014 kl 20:30
Jørgensen, Sven(1861-1940)
Formaning 1900

Olje på lerret
80x66
Signert og datert oppe t.h.: S. Jörgensen. 1900

Påtegnet med tittel på plakett på rammen.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:30

Tilslag NOK 15 000