Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hjørdis Gierløff 1914

Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt
Arket: 402-405x258 mm Motivet: 235-238x160 mm
papir
Signert og datert med blyant nede t.h.: E Munch 1914

Påtegnet av kunstneren med blyant nede t.h.: "(5)" (S?) "Pröve 2 Tilstand".
1913-14
Woll 438.
Trykt av kunstneren.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 38 000