Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med sigar

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt
Arket: 607x455 mm Motivet: 565x455 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1908-09
Woll 313.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 250 000