Auksjon mandag 1. juni 2015 kl 20:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Fra Sandvika 1881

Olje på lerret
41x51
Signert og datert nede t.v.: HF Gude 1881.

Påtegnet på gammel lapp på baksiden av blindrammen: "Tilhörer Frøken Palæmona Treschow. Nr. 16". Annen gammel lapp samme sted: "C. H. T. Wølckow Konservator Dronningensgade 69 . Odense".

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert mandag 1. juni 2015 kl 20:00

Tilslag NOK 80 000