Auksjon mandag 1. juni 2015 kl 20:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Kvinnehode 1954

Olje på lerret
62x50
Signert og datert nede t.h.: Kai Fjell -54

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 1. juni 2015 kl 20:00

Tilslag NOK 210 000