Auksjon mandag 1. juni 2015 kl 20:00
Tidemand, Adolph(1814-1876)
Pifferaro Antonio 1841

Olje på papir, oppklebet på plate
45x29
Usignert

Påtegnet, antagelig av kunstneren, nede t.h.: "Antonio da Subiaco Pifferaro 29de/11. 41.". Påtegnet nede t.h.: "DK 62". Påtegnet på lapp på baksiden av platen: "Adolph Tidemand 1841: "Pifferaro D. K. Dietrichsons Katl. Nr 62". Dietrichson kat.nr. 62.

Vurdering
NOK 50 000–60 000

Auksjonert mandag 1. juni 2015 kl 20:00

Usolgt