Auksjon mandag 8. juni 2015 kl 20:00
Sohlberg, Harald(1869-1935)
Fiskerens hus

Radering
45x33,5
Signert med blyant nede t.h.: Sohlberg. Påtegnet nede t.v.: Kunstnertryk

Fra 1912.

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert mandag 8. juni 2015 kl 20:00

Tilslag NOK 12 500