Auksjon mandag 8. juni 2015 kl 20:00
Kittelsen, Theodor(1857-1914)
En spøkelseshistorie og et portrett

Tusj og fargeblyant på papir, oppklebet på papir
17x18 og 11,5x8,5
Usignert

Påtegnet av kunstneren nede på arket t.v.: "En Spögelseshistorie. Sandfærdig Begivenhed.". Påtegnet av kunstneren nede på papiret, det de to tegningene er oppklebet på, under portrettet t.h.: "Ak ja san!" -". Påtegnet på baksiden av det bakerste, det store oppklebningspapiret: "En Spøkelseshistorie av Th. Kittelsen i "Theaterkatten." Tegnet av min far Th. Kittelsen Ingrid Kittelsen Treider".

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert mandag 8. juni 2015 kl 20:00

Usolgt