Auksjon mandag 1. juni 2015 kl 20:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Komposisjon 1984

Olje på papir, lysmål
107x74
Signert og datert nede t.h.: Sitter 84

Utstilt:

Galleri Riis, Oslo oktober1984, kat.nr. 12.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert mandag 1. juni 2015 kl 20:00

Tilslag NOK 52 000