Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode i kvinnehår

Fargetresnitt trykket i tre farger, svart, grått
Arket: 634-650x457-461 mm
og brunt på tynt japanpapir
Motivet: 544-547x377-380 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Signert på verso nede t.h.: E Munch, skinner gjennom speilvendt til recto nede t.v.
1896
Woll 89.

Vurdering
NOK 1 500 000–2 000 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 1 200 000

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.

Munch var symbolist, i den forstand at han søkte å uttrykke en skjult virkelighet gjennom det synlige. Det konkrete blir budbringere, metaforer, symboler. Edward Lucie-Smith er en av mange kunsthistorikere som regner Munch som en av symbolismens viktigste kunstnere:

«For å forstå hvordan symbolismen peker hen mot modernismen, må vi gå til Munchs arbeider fra 1890-tallet. Fremfor alt i dette tiåret kan han med full rett betegnes som sin tids mest banebrytende kunstner. Lenge før den kom til uttrykk andre steder, personifiserte han tesen om at den moderne kunstner setter seg selv på spill i sin kunst – at idet han gir liv til sitt skaperverk, våger han nødvendigvis sitt eget.» S. 87.