Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hagen

Radering trykket i brunt på middels tykt
Arket: 575x738 mm Motivet: 448x555 mm
gulhvitt papir Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1902
Woll 220.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 90 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat. nr. 220.

Dr. Max Linde hadde bygd opp en større samling moderne kunst i sitt hjem i Lübeck, og i 1902 begynte han også å interessere seg for Munch. I løpet av høsten ervervet han bortimot en komplett samling av Munchs grafikk, og han inviterte Munch til å lage en serie grafiske portretter av familiemedlemmene og deres praktfulle eiendom i Lübeck. S. 204.