Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Selvportrett med sigar

Litografi trykket i svart på tykt hvitt papir
Arket: 650x475 mm Motivet: 566x455 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1908-09
Woll 313.

Vurdering
NOK 300 000–350 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 400 000

LITTERATUR: Sidsel Helliesen: «Tekniske aspekter ved Munchs grafikk og tegning», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 32-57.

I «Selvportrett med sigar» … og «Selvportrett med hatt I» … slås vi av fremstillingenes tegnede karakter: form og valør er beskrevet med en myk stifts smidige og kornete strek og flate – én av litoteknikkens særlige muligheter. S. 43.