Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Piken og hjertet

Radering trykket i brunt på middels tykt
Arket: 439-445x380-382 mm Motivet: 235x234 mm
gulhvitt papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1896
Woll 55.

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 300 000

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.

Et motiv med pike og hjerte finnes både i radering og tresnitt. Det kan tolkes som en kommentar til kvinnens forhold til mannens følelser.

Raderingen er en variant av «Smertens blomst», der blodet fra hjertet som kvinnen holder, gir næring til en blomst. S. 90-91.

Et sentralt symbolsk motiv hos Munch er behandlet i «Smertens blomst/»Quikborn» … . Kunstneren skulle ikke skildre uvesentligheter, ikke briljere med teknisk dyktighet, eller «male pene billeder til at hænge på en dagligstue væg». «Al kunst litratur som musik må være frembragt med ens hjerteblod … Kunsten er ens hjerteblod.» Munch utvikler dette sitatet videre ved å la en blomst – kunsten – vokse opp fra hjerteblodet. Kunst og liv blir ett. Men for å oppnå dette må kunstneren ofre det mest dyrebare han eier. S. 89.