Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
August Strindberg

Litografi trykket i svart på middels tykt blågrått papir
Arket: 635x488 mm Motivet: 610x460 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch
Signert i stenen nede t.v.: E Munch

Påtegnet noe utydelig nede t.v.: "S 064 ter W.". Svakt stempel nede t.h.: HH. (Holst Halvorsen). På verso 3 stempler, 2 fra Kunsthaus Bremen, 1 fra Holst Halvorsen. "Entartet Kunst" kunne erverves rett før Annen Verdenskrig fra museer i Tyskland.
1896
Woll 66 II.

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 400 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Grafikk fra 1896, utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 1996.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat.nr. 66 I.

August Strindberg (1849-1912), svensk dikter, nær venn av Munch i de første Berlin-årene og i Paris 1896. Munch malte et portrett av ham i 1892 (Moderna Museet, Stockholm, Woll 301). Woll 2012, s. 94.

-…Munch laget påfallende mange grafiske portretter av sine nordiske forfattervenner i løpet av 1896: August Strindberg, Sigbjørn Obstfelder; Hans Jæger, Gunnar Heiberg, Knut Hamsun og Helge Rode. Woll 1996, s. 10.