Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn I

Litografi trykket i to farger, svart og gult
Arket: 527x669 mm Motivet: 420x560 mm
på japanpapir, doublert Signert i steinen nede t.h.: E. Munch Signert og påtegnet med dedikasjon med blyant nede t.h.: Til Niels Kjær fra E Munch-

1896
Woll 72.

Vurdering
NOK 1 000 000–1 500 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 550 000 med forbehold

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Grafikk fra 1896, utstillingskatalog Munch-museet 1996.

Edvard Munch malte den første versjonen av Det syke barn i 1886.

Blant Munchs aller første raderinger var en gjentakelse av maleriet, med et tilføyd landskap under selve bildet. (Se kat.nr. 5). Men i løpet av 1896 laget han foruten en ny versjon av maleriet også en liten radering som utelukkende fokuserer på den sykes hode, og det praktfulle litografiet som han trykte i en lang rekke fargekombinasjoner. …Når det gjelder «Det syke barn», er det neppe riktig å se dette bildet bare som en erindring om søsteren Sophies død. Det tar opp i seg hele Munch-familiens sykelighet, og er i tillegg et utrolig veltruffet bilde på tuberkulosen, eller tæringen, generelt. Bildet er malt ved hjelp av en modell hvis bleke hud og fine ansiktstrekk har vært utslagsgivende for framstillingen, og Munch har selv antydet en videre tolkning:«-Det var i pudetiden. Sykesengtiden, sengetiden og dynetiden, javel. Men jeg påstår at det næppe var en af disse malere der således havde gjennemlevet til sidste smertenskrik sit motiv som jeg i det syge barn. For det var ikke bare mig der sad der, det var alle mine kjære … I samme stol som jeg malte den syke har jeg og alle mine kjære fra min mor av sittet og lengtet mot sol.» S. 13.