Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt
Arket: 255x190 mm Motivet: 113x83
papir Usignert

1906
Woll 277 c). Utgitt av Curt Glaser i 2000 eks. i 1918.

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 13 000