Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Salome

Litografi trykket i svart på tynt japanpapir
Arket: 536x390 mm Motivet: 395x305
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1903
Woll 245.

Vurdering
NOK 250 000–350 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 260 000

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.

Salome tas ut av sin evangeliske sammenheng og gjøres til symbol for en pervers kvinnelighet. Styrt av dyriske drifter forsøker hun å bemektige seg mannens intellekt, symbolisert ved hans hode. Det kan tyde på at Munch mente at kvinnen ønsket å ta makten, ikke bare over mannens fornuft, men også hans følelsesliv. S. 91.