Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
August Strindberg

Litografi trykket i svart på middels tynt
Arket: 590x425 mm Motivet: 510x367 mm
gulhvitt papir Signert i stenen nede t.v.: E Munch Noe usikker signatur med blyant nede t.h.: E Munch.

1896
Woll 66 V.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 130 000 med forbehold

Edvard Munch arbeidet ofte med sine grafiske trykk til nye versjoner. I denne versjonen av litografiet med portrett av August Strindberg har han utelatt navn og bord, og latt dikterens ansikt stå uttrykksfullt frem mot en svart, nøytral bakgrunn.