Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon mandag 21. november 2016 kl 18:00

Våre lokaler

Blom, Kenneth (1967-)
Makten 2003

Olje på lerret
160x140
Signert og datert nede t.h.: Blom 03

Auksjonert mandag 21. november 2016 kl 18:00

Vurdering
NOK 70 000–90 000

Tilslag NOK 85 000

LITTERATUR: Fine Art.

Kenneth Blom har sin utdannelse fra Einar Granums kunstskole på slutten av 1980-tallet og fra kunstakademiene i Oslo og Düsseldorf på 1990-tallet. Kampen mellom non-figurativ og figurativ kunst innen maleriet raste på denne tiden. Blom lar imidlertid ikke den ene polariteten utelukke den andre i sin kunst, og hans motiver beveger seg gjerne i grenselandet mellom det figurative og abstrakte. Kenneth Blom regnes som en fornyer av maleriet i Norge, og en av dem som bidro til det som gjerne omtales som maleriets renessanse omkring årtusenskiftet.