Auksjon mandag 21. november 2016 kl 18:00
Aulie, Reidar(1904-1977)
Karusellen 1941

Olje på lerret
90x100
Signert og datert nede t.h.: Aulie -41

Signert og datert på baksiden av lerretet: Reidar Aulie 1941

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert mandag 21. november 2016 kl 18:00

Tilslag NOK 100 000

LITTERATUR: Johan Borgen: Reidar Aulie, Oslo 1946, avbildet s. 43.
Ole Rikard Høisæther: Reidar Aulie. Kunst og kamp, Oslo 1998.

Under overskriften Tendensen er klar! skriver Høisæther blant annet:

Storstreiken våren 1921 var et av Aulies første virkelige møter med den politiske kampen som skulle komme til å prege de følgende femten- tyve årene i Norge. Aulie begynte på gymnaset, og året bar alle muligheter i seg for å danne opptakten til Aulies politiske engasjement. S. 38.

For Reidar Aulie var det alltid kunsten og kunstneriske problemstillinger som kom i første rekke, men akkurat i 1930-årene var motivvalget som tok hensyn til de rådene politiske forhold og som viste en engasjert kunst, viktig for ham.

Under Massen og den lille mann skriver Høisæther blant annet:

Menneskets livsvilkår og skjebne i videste forstand var basis for Aulies virksomhet, ikke bare i 1930-årene, men også senere. Dette gjaldt enten han trommet massene sammen i stort format eller kjempet for enkeltmennesket i sin ensomhet. S. 53.