Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Fokus 1900

Auksjon mandag 21. november 2016 kl 18:00

Våre lokaler

Rian, Johs. (1891-1981)
Pike ved piano 1949

Olje på papir, oppklebet på plate
100x80
Signert og datert nede t.h.: J Rian 1949

UTSTILT:

Johs. Rian, separatutstilling, Blomqvist 10/1 - 2/2 2014, kat.nr. 12 med tittel: "Pike ved piano".

Auksjonert mandag 21. november 2016 kl 18:00

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Tilslag NOK 470 000

LITTERATUR: Vibeke Hurum: Johs. Rian, utstillingskatalog Museet for Samtidskunst 2002.

Krigens slutt betydde ikke bare en nasjonal frigjøring, men for Rian også en nyskapende, personlig følelse av frihet i det maleriske uttrykk. Det mentale mørke som krigsårene hadde forårsaket, ble avløst av inspirert arbeidslyst som gav seg utslag i en rik, lysfylt farge og en forenklet og monumental formabstraksjon.

Utstillingen i Kunstnerforbundet i 1949 (10.-24. februar) signaliserte derfor et høydepunkt i hans karriere, og den fikk begeistret mottakelse. Enkelte av bildene var malt under krigen, men de fleste var fra årene 1945-48. Bildene viste overgangen til et nytt, selvstendig malerisk formspråk – at han hadde «kommet fram», slik Håkon Stenstadvold uttrykte det. De mange tidligere påvirkningene var smeltet sammen og blitt hans eget uttrykk, utformet «i en egen malerstil, ren og moden». De store formene og den enkle tegningen understreket at linjene først og fremst skulle tjene som avgrensning av fargeflatene.

Bildene var preget av en forenkling og av en storlinjet formfølelse som innvarslet noe nytt i hans måte å organisere flaten på. Figurene fylte nå det meste av bildet og dominerte komposisjonen, men i tett dialog med billedgrunnen. Fargene fikk klinge mot hverandre i et rikt og raffinert samspill, og med en egen stofflighet som fremkom gjennom krappe, skrå penselstrøk. S. 36.

Et bilde som dette fra året 1949, viser disse nye trekkene i Rians maleri til fulle.