Auksjon mandag 21. november 2016 kl 18:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Pike ved piano 1949

Olje på papir, oppklebet på plate
100x80
Signert og datert nede t.h.: J Rian 1949

Utstilt:

Johs. Rian, separatutstilling, Blomqvist 10/1 - 2/2 2014, kat.nr. 12 med tittel: "Pike ved piano".

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 21. november 2016 kl 18:00

Tilslag NOK 470 000

Solgt for NOK 470 000

LITTERATUR: Vibeke Hurum: Johs. Rian, utstillingskatalog Museet for Samtidskunst 2002.

Krigens slutt betydde ikke bare en nasjonal frigjøring, men for Rian også en nyskapende, personlig følelse av frihet i det maleriske uttrykk. Det mentale mørke som krigsårene hadde forårsaket, ble avløst av inspirert arbeidslyst som gav seg utslag i en rik, lysfylt farge og en forenklet og monumental formabstraksjon.

De store formene og den enkle tegningen understreket at linjene først og fremst skulle tjene som avgrensning av fargeflatene. S. 36.

Et bilde som dette fra året 1949, viser disse nye trekkene i Rians maleri til fulle.