Auksjon mandag 28. november 2016 kl 18:00
Rumohr, Knut(1916-2002)
Sommersol 1984

Olje på lerret
81x101
Signert og datert nede t.h.: Knut Rumohr -84

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert mandag 28. november 2016 kl 18:00

Tilslag NOK 11 000