Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Juleauksjon

Auksjon mandag 28. november 2016 kl 18:00

Våre lokaler

Tidemand, Adolph (1814-1876)
Morens undervisning 1856

Olje på lerret
50x44
Signert og datert nede t.v.: A Tidemand. 56.

Auksjonert mandag 28. november 2016 kl 18:00

Vurdering
NOK 600 000–800 000

Tilslag NOK 450 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878, ant. kat.nr. 462. Maleriet er oppført under: A. Kronologisk Fortegnelse under året 1856: Moderens Undervisning VI; og under: B. Systematisk Fortegnelse under III. Folkelivsbilleder: Moderens Undervisning, som VI av i alt VIII bilder med dette motivet, det første utført i 1849.

Adolph Tidemand er vår berømte folkelivsskildrer under nasjonalromantikken. Han kom til å bo det meste av sitt voksne liv i Düsseldorf, hvor han hadde fått sin utdannelse ved kunstakademiet. Det var umulig å livnære seg som kunstner i Norge på denne tiden. Tidemand startet sin karriere som historiemaler, men ganske tidlig bestemte han seg for at det var norsk folkeliv han ville konsentrere seg om. Han foretok viktige studiereiser i Norge i 1843 og 1844, hvor han fikk oppleve det gamle bondesamfunnet som ennå eksisterte. Han reiste til Østerdalen, Gudbrandsdalen, Sogn, Voss og Hardanger i 1843 og til Telemark i 1844.
Flere av sine kjente motiver kunne han gjenta ettersom han fikk bestillinger. Her har han malt en mor som hører sin unge datter i salmevers. Mor og datter er kledd i folkedrakt. Moren er i ferd med å amme et lite barn, det ser ut som om det er en sønn, som ligger i hennes fang mens hun hører datteren, som sitter med foldede hender. Lyset faller vakkert på figurenes ansikter, mens interiøret er holdt i et dunkelt halvlys. Denne kontrasten mellom lys og mørke er typisk for senromantikkens komposisjonskunst.