Auksjon mandag 28. november 2016 kl 18:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
En skjennepreken 1826

Olje på papir, oppklebet på tykk papp
24,5x37,5
Antagelig signert nede t.v.: JD (i ligatur og brukt som "D"'en på Den i datoen) Stedsbestemt og datert nede t.v.: Krogen Den 2 August 1826

Påtegnet på lapp på baksiden: "Registrert NG".

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert mandag 28. november 2016 kl 18:00

Tilslag NOK 39 000

LITTERATUR: Marit Lange: «Studie av tre bondekoner. 1826», utstillingskatalog Johan Christian Dahl Jubileumsutstilling Nasjonalgalleriet og Bergen Billedgalleri 1988.

Marit Lange omtaler studien av tre bondekoner som befinner seg i Nasjonalmuseet, Nasjonalgalleriet med inv. nr. 426-42, og nevner i den forbindelse at det er kjent at Dahl malte noen oljestudier på Ytre Kroken da han var der som gjest hos kaptein Munthe på Ytre Kroken i Lusterfjorden i en uke.

Fra 31. juli til 7.august 1826 oppholdt Dahl seg på kaptein Munthes gård Ytre Kroken i Sogn …, etter sin strabasiøse tur fra østlandet, over fjellet og til Sogn. S. 177.

Johan Christian Dahl foretok fem reiser til Norge fra sitt virke som maler i Dresden i 1826, 1834, 1839, 1844 og 1850. Dahl tegnet og malte flittig på reisene, og disse studiene dannet grunnlaget for større landskapsbilder med motiv fra Norge. Figurstudiene var nyttige på den måten at han kunne inkorporere figurstaffasje i sine landskapsbilder. Dahls reiser til Norge regnes som meget betydningsfulle i norsk kunsthistorie, da han med sine norske motiver la grunnlaget for en nasjonal landskapskunst.