Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
To mennesker

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 324x421 mm Motivet: 171x234 mm
Usignert

1914
Woll 480.

Vurdering
NOK 80 000–100 000USD 9 400–12 000EUR 8 900–11 000

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Usolgt

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Schiefler og Willoch daterer raderingen til 1913, men ut fra papirtyper og påskrifter synes det mest sannsynlig at den er trykt i Paris januar 1914, samtidig med raderingene av Celline (kat. nr. 477-479). S. 320.