Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tête-à-tête

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt japanpapir
Arket: 309x415-417 mm Motivet: 205x315 mm
Signert og nummerert med blyant nede t.h.: Edvard Munch 9.

1894
Woll 9 III b.

Fra Meier-Graefe mappen. Trykket i 1895 av Angerer. Luksus-utgaven trykket i 10 eksemplarer fra den uforstålede platen på japanpapir, alle nummerert og signert av kunstneren. Se Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012, s. 43.

Vurdering
NOK 400 000–600 000USD 47 000–70 000EUR 45 000–67 000

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 360 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Raderingen er en speilvendt gjentakelse av et maleri fra 1885 (MM M 340, Woll 116). Modeller for figurene på bildet var den norske maleren Karl Jensen-Hjell og en ukjent kvinne. Woll 2012, s. 43.

Maleriet ble datert 1883 på utstillingen i Nasjonalgalleriet 1827 (sic – 1927), men er seinere stort sett satt til 1885. Tittelen «Tête-à-tête» stammer antakelig fra Gustav Schiefler, som i sin katalog over Munchs grafikk fra 1907 brukte denne tittelen om raderingen av samme motiv (Woll 9). Raderingen ble på tidlige utstillinger kalt «På hybelen», og denne tittelen har også vært brukt om maleriet (Thiis 1933). Ettersom «Tête-à-tête» har vært en innarbeidet tittel for både raderingen og maleriet i svært mange år, er den beholdt her. Woll 2008, s. 133.