Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Fra Grüners Have

Akvarell på tykt gulhvitt papir
142x188 mm
Usignert

Påtegnet med penn i sepia på verso: "E. Munch. 1879 ? Parti fra Gryners Have.". Firkantet stempel på baksiden i blått: «I.LL Oslo».

Registrert av Munchmuseet 21.1.1984. En registreringsbekreftelse fra 14.10.2016 forefinnes, hvor det fremkommer at det ikke er mulig å si om påtegnelsen er gjort av kunstneren selv, men at året "1879" sannsynligvis er en korrekt datering av akvarellen. Det blå stempelet er ikke nevnt av Munchmuseet.

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 4 700–7 000EUR 4 500–6 700

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 70 000

LITTERATUR: Marit Lande: … for aldrig meer at skilles … Fra Edvard Munchs barndom og ungdom i Christiania, Oslo 1992.
Atle Næss: «Med blyant og medisinflaske», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 02.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 58-77.

Under overskriften Ved Grüners have skriver Marit Lande blant annet:

Bare et par år ble familien Munch boende i Thorvald Meyers gate 48. I 1877 flyttet de et par kvartaler vestover – til en nybygget leiegård i Fossveien 7.

Gården i Fossveien 7 hadde to leiligheter i hver etasje. Familien Munch leide en av de største, den hadde 3 værelser mot gaten og soverom, kjøkken og pikeværelse mot gården. Foran huset var det en liten forhave, - barna fikk hvert sitt stykke slik at de kunne plante og så. Gaten utenfor var bare en opptråkket gangsti, i regnvær var den nesten uframkommelig – man måtte balansere på smale planker som var lagt over de verste gjørmehullene. Først flere år senere ble gaten opparbeidet og fortau lagt. Da var det hele dagen ikke annet å høre enn «stenpukken og rammel av vogner», klaget Laura.

Fra leiligheten var det vakker utsikt over Grüners have og Akerselven. Fra vinduene mot gaten så man på vestsiden av elven Gamle Aker kirke kneise på høyden, og mellom trærne i Grüners have kunne man skimte Trefoldighetskirkens mektige kuppel.

Grüners have var et syn om våren, med blomstrende frukttrær i mengdevis. Vestenvinden førte duften fra trær og blomster inn over hele Løkka og helt ned i de trange gårdsrommene. Mellom trærne kunne man skimte de overgrodde restene av det vakre parkanlegget, med gruslagte spaserganger mellom de tidligere så velpleide gressplenene. Lenger inne i haven var der det en dam der gjess og ender svømte dovent omkring. Inne i haven lå Grüners herskapelige bolig med hus også for kusk, tjenerskap og gartner. Det var staller for herskapets kjøre- og ridehester, og hele eiendommen var omgitt av et høyt gjerde. Rittmester Grüner selv var sjelden å se på Løkka. S. 51-54.

Under overskriften Dagligliv i familien nevner Næss:

I Fossveien 7 … , bodde de (familien Munch) fra 1877 til 1882. S. 72.